Human Design

28.11.2018


"Human design ukazuje způsob rozhodování, který je v souladu s naším vnitřním nastavením a nevychází z mysli."

Pokud se budeme ptát, co nám vlastně tento výklad (který se stejně jako astrologie odvíjí od času narození) může nabídnout, považuji výše uvedenou větu za stěžejní.

Rozhodování se samo o sobě vnímám jako velké téma. Každý den, každou minutu jsme vystaveni rozhodnutí, která ať vědomě či nevědomě určují kvalitu našeho života. Položme si tedy několik otázek.


Na základě čeho děláte svá vlastní rozhodnutí?

Co je stěžejním faktorem, který vás ovlivní natolik, abyste učinili                    své rozhodnutí?

Nakolik jste ovlivnitelní podněty zvenčí?

Diskutujete o svých rozhodnutích s ostatními, abyste dostali pomyslné razítko?


Jakub Střítezský k nám přichází s nástrojem, který nám může pomoci najít odpovědi na tyto otázky. V písemném rozboru vašeho designu detailně popisuje, jak můžete jednat v souladu s vaším vnitřním nastavením, kde        se nalézá vaše centrum pravdy, jak se vztahujete k okolnímu světu, jaké jsou vaše talenty, zda/jakým způsobem je můžete či nemůžete v určitých situacích projevit, a kde zbytečně narážíte na odpor.

Hrdým vlastníkem Písemného rozboru od Jakuba jsem se stala v červenci roku 2017 a stále se k němu vracím. Přinesl mi odvahu jednat v souladu        se svou vnitřní pravdou. Mnohdy navzdory okolí, které mé chování chápalo spíše jako provokaci.

Zjistila jsem, že čím víc jednám v souladu sama se sebou (tedy opět mnohdy proti všeobecným předpokladům jak bych se měla chovat, dogmatům            a společenským pravidlům) podněcuji ostatní, aby se věci děly ve správném duchu.

Přijala jsem fakt, že čekání může být aktivní stav bytí.

Do té doby jsem vnímala koncept čekání jako negativní, jako chvíli, kdy mi bylo znemožněno něco dělat, učinit další krok.

Z celého srdce přeji každému z vás, aby nalezl svou vlastní mapu vnitřního nastavení, nehledě na nástroj, který k tomu využije. Budiž vám tento krátký článek tedy inspirací na vaší cestě.

Služby Jakuba Střítezského, které obsahují kromě Písemného rozboru také nabídku seminářů, kurzů a webinářů najdete na https://www.humandesign.cz

Zde je možnost získat vaši mapu zdarma.

https://humandesign.cz/mapa/

Považujte to za takovou malou ochutnávku. Celý písemný rozbor má více než dvacet stran a je již zpoplatněn.